Stos gazet

Nowy kierunek w ofercie dydaktycznej wydziału Humanistycznego!

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach ogłasza nabór na studia II stopnia – Edytorstwo klasyczne i cyfrowe!

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę dotyczącą specyfiki pracy edytora i redaktora, poznać specyfikę edycji naukowych, zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych form komunikowania się i sposobów kreowania wizerunku w nowych mediach, nabyć umiejętności pozwalające zredagować tekst naukowy, beletrystyczny, popularny, korzystać z profesjonalnych programów do edycji tekstu, przygotować tekst do druku, zaprojektować książkę zgodnie z zasadami nowoczesnej typografii i sztuki edytorskiej, zaprojektować okładkę, plakat, zaproszenie, ulotkę promocyjną, przeprowadzić kampanię promocyjną w nowych mediach, poznać specyfikę pracy copywritera, etc. – ten kierunek jest dla Ciebie!

Serdecznie zapraszamy.

https://ilij.ujk.edu.pl/aktualnosci/rekrutacja-2021-2022-edytorstwo-klasyczne-i-cyfrowe/

Skip to content