Wydział Humanistyczny

06-12-2019

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej

w sprawie

ustalenia wyników wyborów przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r. spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucie na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora.

§ 1

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik wyborów przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r. w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucie na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora:

  1. Barczewska Shala,
  2. Bator Monika,
  3. Boksa Ewa,
  4. Chrobot Agata,
  5. Feret Magdalena,
  6. Piasta Ewa,
  7. Zubkow Jewgienij

§ 2

Protesty wyborcze w związku z wyborami przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu można składać w dniu wyborów, tj. 6 grudnia 2019 roku do godziny 15:30 lub w dniu następnym, tj. poniedziałek 9 grudnia w godzinach 8:00-15:00 do sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej Marcina Sadowskiego – Kielce, ul. Uniwersytecka 17, pok. 28.

Prawo złożenia protestu wyborczego w/w wyborach przysługuje wszystkim wyborcom zamieszczonym na listach wyborczych, kandydatom na przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa (których kandydatury były zamieszczone na kartach głosowania), oraz osobom zgłaszającym tych kandydatów.

§ 3

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że ustalenie wyniku wyborów nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem dokonania wyboru. Stwierdzenie dokonania wyboru nastąpi w terminie późniejszym.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
dr Michał Mazurkiewicz

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98