Ogłoszenie rekrutacji (II nabór) do projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, pn.: „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17, zaprasza studentów kierunków: Filologia polska: II stopień II rok; I stopień II rok; I stopień III rok;  Historia: II stopień II rok;  Praca socjalna: I stopień III rok; I stopień II rok;II stopień I rok, II stopień II rok; Wzornictwo: I stopień III rok; Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: II stopień II rok  na płatne 16 tygodniowe staże.

Dokumenty przyjmowane będą od 25.03.2019 r. do 29.03 2019 r. do godziny 10:00 w instytutach na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym:

  • Instytut Filologii Polskiej: ul. Świętokrzyska 21D, pokój 22 (budynek CJO), 25-406 Kielce, tel. (41) 349 71 06
  • Instytut Historii: ul. Świętokrzyska 15;  25-406 Kielce, pokój 344 (budynek A), tel. (41) 349-73-06
  • Instytut Pedagogiki i Psychologii: ul. Krakowska 11, pokój nr 302 tel.: +48 41 349 67 25, 349 68 80
  • Instytut Sztuk Pięknych: ul. Podklasztorna 117, 25-714 Kielce, pokój nr 7 tel.: +48 41 349 66 88

 

Skip to content