Wydział Humanistyczny

10-03-2021

Prof. Grażyna Legutko została profesorką belwederską

Profesor Grażyna Legutko, literaturoznawczyni z Wydziału Humanistycznego z Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, została profesorką belwederską.

Jako badaczka prof. Grażyna Legutko zajmuje się głównie literaturą polską przełomu XIX i XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem życia i twórczości Wacława Sieroszewskiego, Gustawa Daniłowskiego i Zenona Przesmyckiego – Miriama), a także edytorstwem dokumentów osobistych i utworów literackich (zwłaszcza przełomu XIX i XX w. oraz pierwszej połowy wieku XX). Jest redaktorką i autorką wielu monografii (ostatnia z nich, czyli książka profesorska, zatytułowana jest: „Wyrosłam na Rosjankę…”. Historia Marii – jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego – w świetle jej listów do ojca i innych dokumentów, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2019, ss. 261) oraz artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach.

Obecnie pełni funkcje zastępczyni dyrektora ds. naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz kierowniczki Zakładu Literatury Polskiej.

Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy!

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98