Profesor Jerzy Pająk został profesorem belwederskim!

Z radością informujemy, że mamy na naszym Wydziale nowego profesora zwyczajnego.

Pan Profesor Jerzy Pająk specjalizuje się w historii politycznej i społecznej Polski oraz Europy Środkowej przełomu XIX i XX wieku. W ostatnich latach zajmował się problematyką cenzury austro-węgierskiej w latach 1914-1918, oraz skutkami gospodarczymi i społecznymi I wojny światowej na ziemiach polskich. Brał udział w dużych projektach badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autor 3 monografii, ponad 70 artykułów naukowych, oraz 3 zbiorów zwartych źródeł, także współautor 3 monografii, w tym Słownika Biograficznego XIX wieku, a także 5 tomowego wydawnictwa Instytutu Historii PAN – Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską.

Postanowieniem z dnia 5 września 2022 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

 

Serdecznie gratulujemy!

Skip to content