Wydział Humanistyczny

15-05-2017

Profesorowie Grzegorz Miernik i Dariusz Jarosz laureatami Nagród Historycznych “Polityki”

Miło nam poinformować, że laureatami tegorocznej edycji Nagród Historycznych “Polityki” zostali Profesorowie Grzegorz Miernik (pracownik Wydziału Humanistycznego UJK) i Dariusz Jarosz (obecnie pracownik Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk). Serdecznie gratulujemy!

Z recenzji “Polityki”:

“Autorzy książki „»Zhańbiona« wieś Okół: opowieści o buncie”, wydanej przez Instytut Historii PAN oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Dariusz JaroszGrzegorz Miernik skonfrontowali protokoły z procesu sądowego z tym, co ostało się w pamięci mieszkańców. Praca fascynująca! Tym bardziej że autorzy dodali dwa kapitalne wątki: o przebiegu kolektywizacji w ZSRR i w innych krajach tzw. demokracji ludowej oraz o buntach, nieporównanie silniejszych, ostrzejszych i tragicznie zakończonych – co zrozumiałe, ponieważ proces kolektywizacji przebiegał tam o wiele ostrzej, bardziej bezwzględnie i represyjnie niż w Polsce – w całej Europie Wschodniej, a zwłaszcza w byłej Jugosławii i Rumunii.”

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1703890,1,laureaci-tegorocznych-nagrod-historycznych-polityki.read

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1580287122e.kju1580287122@muhw1580287122
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98