Wydział Humanistyczny

24-02-2017

Promocja “Debat świętokrzyskich”

Troje naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy kilka lat temu powołali Interdyscyplinarny Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża, zaprezentowało w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach drugi tom „Debat świętokrzyskich” – zawierający referaty ubiegłorocznej sesji naukowej w klasztorze na Świętym Krzyżu i w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Tematem artykułów jest dziedzictwo kulturowe Świętego Krzyża opisane przez naukowców różnych dziedzin nauk humanistycznych. W publikacji zamieszczono dwadzieścia artykułów specjalistów z historii, historii sztuki, literatury, językoznawstwa oraz etnologii i archeologii. Założyciel grupy badawczej, mediewista profesor Krzysztof Bracha poinformował, że Zespół zebrał już kolejne artykuły i deklaracje naukowców z całej Polski, które pozwolą na skompletowanie kolejnych tomów „Debat świętokrzyskich”.

Obecny na prezentacji superior klasztoru na Świętym Krzyżu ojciec Zygfryd Wiecha podkreślił, że trwająca od obchodów milenium sanktuarium rewitalizacja klasztoru powinna obok wymiaru materialnego mieć także duchowy, do którego zalicza badania naukowców humanistów.

Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża działa pod kierunkiem profesorów Krzysztofa Brachy, Marzeny Marczewskiej i Stanisława Cygana przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Ryszard Koziej, Radio Kielce

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-52288

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98