Wydział Humanistyczny

03-12-2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Jerzego Piątkowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 12.12.2018 r. o godz. 14:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Świętokrzyskiej 15, w auli B2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgra Jerzego Piątkowskiego

Temat rozprawy:

Mecenat artystyczny epoki Filipa II i Aleksandra Wielkiego

Promotor:

  • Prof. dr hab. Tomasz Polański – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Jerzy Miziołek – Uniwersytet Warszawski
  • Dr hab. Sławomir Sprawski – Uniwersytet Jagielloński

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie: http://www.ujk.edu.pl/whum/doktoraty-habilitacje/przewodv-doktorskie-wh/historia/

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1558746478e.kju1558746478@muhw1558746478
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98