Wydział Humanistyczny

28-02-2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Marcina Pawlickiego

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 5.03.2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Filologii Obcych, przy ulicy Świętokrzyskiej 21D, w sali 117 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgra Marcina Pawlickiego

Temat rozprawy:

Językowe aspekty aktu hipnotycznego

 Promotor:

  • Prof. dr hab. Marek Ruszkowski  – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:               

  • Prof. dr hab. Andrzej Dyszak – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Dr hab. Urszula Mirecka prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie: https://whum.ujk.edu.pl/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/jezykoznawstwo-2/

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1582278079e.kju1582278079@muhw1582278079
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98