Wydział Humanistyczny

14-02-2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Agnieszki Danielewskiej

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Historii oraz  Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 27.02.2020 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 379  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej          

Mgr Agnieszki Danielewskiej

Funkcjonowanie służby zdrowia w Kielcach w latach 1945-1989

Promotor:

  • Dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Dr hab. Ewelina Szpak – promotor pomocniczy

Recenzenci:               

  • Dr hab. Zygmunt Woźniczka  – Uniwersytet Śląski
  • Dr hab. Sebastian Piątkowski   – Instytut Pamięci Narodowej

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Uniwersyteckiej 19.

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_agnieszka_danielewska.html

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98