Wydział Humanistyczny

31-01-2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Aleny Savich

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 28.02.2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Filologii Obcych, przy ulicy Świętokrzyskiej 21D, w sali 117 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Aleny Savich

Temat rozprawy:

Dynamika procesu adresowania w medialnym dyskursie lobbingu interesów społecznych.
Analiza
typologiczna (na materiale wybranych kampanii promocyjnych)

Promotor:

  • Prof. dr hab. Irina Oukhvanova – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Eleonora Lassan – emerytowana profesor Uniwersytetu Wileńskiego
  • Prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie: https://whum.ujk.edu.pl/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/jezykoznawstwo-2/

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1582275813e.kju1582275813@muhw1582275813
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98