Wydział Humanistyczny

14-02-2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Alicji Trukszyn

 Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz  Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 3.03.2020 r. o godz. 12:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 253  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Alicji Trukszyn

Studium kulturowo-językowe wybranych obrzędów przejścia (na przykładzie wsi okolic Łyśca)

Promotor:

  • Dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:               

  • Prof. dr hab. Halina Pelc  – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
  • Dr hab. Elżbieta Szot – Radziszewska prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Uniwersyteckiej 19.

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

 https://bip.ujk.edu.pl/mgr_alicja_trukszyn.html

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98