Wydział Humanistyczny

03-06-2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Barbary Łabędzkiej

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 18.06.2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Świętokrzyskiej 15, w auli B 2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Barbary Łabędzkiej

Administracja i strażnicy więzienni w Polsce w latach 1918-1939

Promotor:

  • Prof. dr hab. Marek Przeniosło – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Janusz Szczepański – Akademia Humanistyczna w Pułtusku
  • Dr hab. Jarosław Kita – Uniwersytet Łódzki

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie:
https://whum.ujk.edu.pl/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/historia/

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98