Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Maj-Malinowskiej

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 21.03.2022 r. o godz. 11:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 70 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

                                                                             

mgr Barbary Maj-Malinowskiej

(Nie)grzeczność w akademickiej komunikacji elektronicznej

 

Promotor:

Dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci: 

Prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Kazimierz Sikora prof. UJ Uniwersytet Jagielloński

 

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_barbara_maj-malinowska.html

Całość ogłoszenia w formacie pdf

Skip to content