Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Kaczor

Rada Naukowa Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 7 maja 2021 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Eweliny Kaczor

pt.: Kazania o św. Jadwidze Śląskiej w rękopisach śląskich późnego średniowiecza

 

Promotor:

 • prof. dr hab. Krzysztof Bracha
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Halina Manikowska
  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • dr hab. Wojciech Mrozowicz  prof. UWR
  Instytut Historii Uniwersytet Wrocławski

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu na: https://bip.ujk.edu.pl/mgr_ewelina_kaczor.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Historii do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96710209529

Meeting ID
967 1020 9529

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

 • imienne konto poczty elektronicznej,
 • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Dane kontaktowe:

Instytut Historii
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-  406 Kielce

Skip to content