Wydział Humanistyczny

28-02-2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Eweliny Klimczak

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 7.03.2019 r. o godz. 14:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Świętokrzyskiej 15, w auli B2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Eweliny Klimczak

Temat rozprawy:

Wywiad i kontrwywiad Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej w Okręgu Radomsko-Kieleckim (1939-1945)

 Promotor:

  • Prof. dr hab. Marek Przeniosło  – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor pomocniczy:

  • Dr Marek Jedynak

Recenzenci:               

  • Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Dr hab. Witolda Jarno prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie: http://www.ujk.edu.pl/whum/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/historia/

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1582890961e.kju1582890961@muhw1582890961
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98