Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Żuchowskiej

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2022 r. o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Eweliny Żuchowskiej

pt.: Terapeutyczna funkcja literatury dla młodego odbiorcy

 

Promotor:

dr hab. Marta Bolińska prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg
Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Urszula Chęcińska prof. US
Uniwersytet Szczeciński

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_ewelina_zuchowska.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

Dołącz Zoom do spotkania

https://us02web.zoom.us/j/81549796189?pwd=dEVNS1pZSzdpcjR3b1dIeWw5WlFLQT09

Identyfikator spotkania: 815 4979 6189
Kod dostępu: obrona

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.                                                                                                                                                                     

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Dane kontaktowe:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-  406 Kielce

 

Skip to content