Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Kąckiej-Stanik

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 2.11.2020 r.

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2020 roku o godzinie 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Iwony Kąckiej-Stanik

pt.: Akwizycja języka angielskiego przez sześcio- i siedmiolatków w świetle eklektyzmu metodycznego

 

Promotor:

dr hab. Elżbieta Michow
emerytowany profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

dr hab. Paweł Płusa
emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego

dr hab. Grzegorz Majkowski  prof. WSSE
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_iwona_kacka-stanik.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98746482084?pwd=N2NJcjJHS3ZUak1pNW5UaFRiekVRQT09

Meeting ID: 987 4648 2084
Passcode: obrona

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Dane kontaktowe:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-  406 Kielce

Skip to content