Wydział Humanistyczny

08-10-2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Justyny Dziadek

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 14.10.2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Świętokrzyskiej 15, w auli B2  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Justyny Dziadek

Nauczanie kaznodziejskie w świetle <Sermones festivales cum nonnullis miraculis> z tzw. rękopisu Mikołaja Włoskiego (I poł. XV w.)

Promotor:

  • Prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:               

  • Dr hab. Jerzy Kaliszuk  – IHN PAN
  • Dr hab. Tadeusz M. Trajdos  – profesor emeritus IH PAN

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie:

https://whum.ujk.edu.pl/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/historia/

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98