Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kaliny Łabuz-Bębas

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Kaliny Łabuz-Bębas

pt.: Konstruowanie reprezentacji społecznych dysleksji we współczesnej sferze publicznej

Promotor:

prof. dr hab. Piotr Zbróg
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 Recenzenci:

dr hab.  Jolanta Ignatowicz-Skowrońska prof. US
Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Jarosław Liberek prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http:
https://bip.ujk.edu.pl/mgr_kalina_labuz-bebas.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83357322699?pwd=azlsL3IvMTlxR3NTTTFJb3pZT3JqZz09

Meeting ID: 833 5732 2699
Passcode: obrona

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Dane kontaktowe:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-  406 Kielce

Skip to content