Wydział Humanistyczny

02-07-2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Święcich

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 11.07.2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Świętokrzyskiej 15, w auli B2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Karoliny Święcich

Dzieje parafii Świętego Jacka w Leszczynach w XX wiek

Promotor:

  • Dr hab. Ryszard Gryz prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor – Uniwersytet Śląski
  • Dr hab. Krzysztof Sychowicz – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie:

https://whum.ujk.edu.pl/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/historia/

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1580284112e.kju1580284112@muhw1580284112
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98