Wydział Humanistyczny

13-01-2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Katarzyny Chrzęszczyk

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 20.01.2020 r. o godz. 11:30 w Centrum Języków Obcych, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 117 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Katarzyny Chrzęszczyk

Adam Mickiewicz w dziewiętnastowiecznych tekstach bibliograficzno-wspomnieniowych


Promotor:

  • Dr hab. Anna Kurska – emerytowany profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Dr hab. Marta Zielińska – Instytut Badań Literackich PAN
  • Dr hab. Marek Stanisz – Uniwersytet Rzeszowski

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje, streszczenie oraz rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/przewody doktorskie wydział humanistyczny.html

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98