Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi Solewicz

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 17.01.2022 r. o godz. 13:30 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 58  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Kingi Solewicz

Dawne i współczesne baśnie inicjacyjne. Poetyka – fabuła – bohaterowie

 

Promotor:

Dr hab. Marta Bolińska  prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:               

Prof. dr hab. Bożena Olszewska Uniwersytet Opolski

Dr hab. Anna Nosek prof. UwB Uniwersytet w Białymstoku

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:
https://bip.ujk.edu.pl/mgr_kinga_solewicz.html

Skip to content