Wydział Humanistyczny

29-04-2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Moniki Sikory

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 9.05.2019 r. o godz. 13:15 w Instytucie Historii, przy ulicy Świętokrzyskiej 15, w auli B 2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Moniki Sikory

Temat rozprawy:

2.pułk artylerii lekkiej Legionów (1919-1939)

Promotor:

  • Prof. dr hab. Józef Smoliński – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor pomocniczy:

  • Dr Paweł Gotowiecki

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Karol Olejnik – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
  • Prof. dr hab. Michał Klimecki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie: http://www.ujk.edu.pl/whum/doktoratv-habilitacie/przewody-doktorskie-wh/historia/

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98