Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Drozdowskiej

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 2 lipca 2021 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Pauliny Drozdowskiej

pt.:  Recepcja literatury na teatralnej prowincji. Kształtowanie repertuaru Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach po 1945 roku

Promotor:

dr hab. Diana Poskuta – Włodek  prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

dr hab. Magdalena Sadlik prof. UP
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Anna Sobiecka prof. AP
Akademia Pomorska  w Słupsku

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu na:
https://bip.ujk.edu.pl/mgr_paulina_drozdowska.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81823964805?pwd=czg3UjRhcm9qMUJUZVo1Vld1QzZqdz09

Meeting ID: 818 2396 4805
Passcode: obrona

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Dane kontaktowe:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-  406 Kielce

Skip to content