Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Pietras

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2021 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Pauliny Pietras

pt.:  Budowanie tożsamości w amerykańskiej etnicznej autobiografistyce kobiecej przełomu XX i XXI wieku

Promotor:

dr hab. Magdalena Ożarska prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor pomocniczy:

dr Marta Mazurek
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci:

dr hab. Teresa Bruś prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Justyna Włodarczyk
Uniwersytet Warszawski

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu na:
https://bip.ujk.edu.pl/mgr_paulina_pietras.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

  • Zoom: Join Zoom Meeting
    https://us02web.zoom.us/j/88151414584?pwd=SjlkdS9OZVBwa3FxWWZlbzg0akJIZz09
    Meeting ID: 881 5141 4584

Passcode: obrona

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Dane kontaktowe:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-  406 Kielce

Skip to content