Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Cuprych

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2021 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Renaty Cuprych

pt.: Charakterystyczne cechy biolektalne osób starszych

Promotor:

dr hab. Andrzej Kominek prof. UJK
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor pomocniczy:

dr Ewa Boksa
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

dr hab. Jolanta Panasiuk prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Stanisław Grabias
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_renata_cuprych.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97531517847?pwd=K1BvV0FsRndLZENDWGRCNWFhTVZaZz09

Meeting ID: 975 3151 7847

Passcode: obrona

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Dane kontaktowe:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25- 406 Kielce

Skip to content