Wydział Humanistyczny

08-10-2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Dominika Flisiaka

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 17.10.2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Świętokrzyskiej 15, w auli B2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgra Dominika Flisiaka

Działalność syjonistów – rewizjonistów w Polsce w latach 1944/1945-1950Promotor:

  • Dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Dr hab. Bożena Szaynok – Uniwersytet Wrocławski
  • Dr hab. Grzegorz Berendt prof. UG – Uniwersytet Gdański

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie: https://whum.ujk.edu.pl/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/historia/

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98