Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Ireneusza Polita

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 12.07.2021 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 58 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej       

mgra Ireneusza Polita  

Wojewodowie łódzcy w latach 1919-1939. Portret zbiorowy

Promotor:

Prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk  – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:               

Prof. dr hab. Paweł Samuś – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Robert Litwiński – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK           w Kielcach, ul. Uniwersyteckiej 19.

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_ireneusz_polit.html

Skip to content