Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Sasala

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Kamila Sasala

pt.: Parafie dekanatu kieleckiego w latach 1945-1989. Konteksty polityczno-społeczne

Promotor:

dr hab. Ryszard Gryz prof. UJK
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor pomocniczy:

dr Tomasz Gocel

Recenzenci:

prof. dr hab. Antoni Dudek
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Leszek Zygner prof. PUZ
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_kamil_sasal.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Historii do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98990320166

Meeting ID: 989 9032 0166

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii

Dane kontaktowe:

Instytut Historii
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

Skip to content