Wydział Humanistyczny

02-07-2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Sowińskiego

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 8.07.2019 r. o godz. 12:00 w Centrum Języków Obcych, przy ulicy Świętokrzyskiej 21D, w sali 116 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Krzysztofa Sowińskiego

Twórczość Jana Krzysztof czy ka. Studium monograficzne

Promotor:

  • Dr hab. Anna Wzorek prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Marian Kisiel – Uniwersytet Śląski
  • Dr hab. Zenon Ożóg – Uniwersytet Rzeszowski

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie:

https://whum.ujk.edu.pl/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/literaturoznawstwo/

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1580286520e.kju1580286520@muhw1580286520
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98