Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Tofila

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 25.03.2022 r. o godz. 12:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 70  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Łukasza Tofila

Twórczość Andrzeja Lenartowskiego. Próba monografii

Promotor:

Dr hab. Krzysztof Jaworski  prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:            

Dr hab. Andrzej Borkowski prof. UPH
Uniwersytet  Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dr hab. Ewa Górecka prof. UKW
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Zenon Ożóg prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski 

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:
https://bip.ujk.edu.pl/mgr_lukasz_tofil.html

 

 

Skip to content