Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Marcina Kubickiego

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii oraz Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 10.06.2021 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 58 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgra Marcina Kubickiego
Jednostki Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim (1918-1939)

Promotor:

Prof. dr hab. Józef Smoliński – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

Prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Dr hab. Michał Trubas prof. SzSWCB – Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Uniwersyteckiej 19.

Recenzje, streszczenie oraz rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:
https://bip.ujk.edu.pl/mgr_marcin_kubicki.html

Skip to content