Wydział Humanistyczny

29-04-2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Mariusza Klocka

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 16.05.2019 r. o godz. 14:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Świętokrzyskiej 15, w auli B 2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgra Mariusza Klocka

Temat rozprawy:

Relacje państwowo-kościelne w dekanacie koneckim w latach 1945-1989

Promotor:

  • Dr hab. Ryszard Gryz prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie: https://whum.ujk.edu.pl/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/historia/

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98