Wydział Humanistyczny

08-10-2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Mateusza Pustuły

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 24.10.2019 r. o godz. 12:00 w Centrum Języków Obcych, przy ulicy Świętokrzyskiej 21D, w sali 116  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

                                                                             

Mgra Mateusza Pustuły 

„Kontury” – placówka literatury polskiej w Izraelu (1988-2006)


Promotor:

  • Dr hab. Janusz Detka prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:               

  • Prof. dr hab. Eugenia Prokop – Janiec  – Uniwersytet Jagielloński
  • Prof. dr hab. Sławomir Buryła  – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie: https://whum.ujk.edu.pl/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/literaturoznawstwo/

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98