Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Bezaka

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 3 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra  Pawła Bezaka

pt.: Barwy Legionów Polskich 1914-1917. Studium historyczne

 

Promotor:

prof. dr hab. Adam Massalski
Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

prof. dr hab. Grzegorz Nowik
Instytut Studiów Politycznych PAN

prof. dr hab. Andrzej Chwalba
Uniwersytet Jagielloński

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http:

 https://bip.ujk.edu.pl/mgr_pawel_bezak.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Historii do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92022053175

Meeting ID: 920 2205 3175

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii

Dane kontaktowe:

Instytut Historii
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

Skip to content