Wydział Humanistyczny

02-07-2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Rubachy

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 9.07.2019 r. o godz. 12:00 w Centrum Języków Obcych, przy ulicy Świętokrzyskiej 21D, w sali 116 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Piotra Rubachy

Twórczość literacka Zdzisława Antolskiego. Próba monografii.

Promotor:

  • Dr hab. Zbigniew Trzaskowski prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Dorota Heck – Uniwersytet Wrocławski
  • Prof. dr hab. Jolanta Pasterska – Uniwersytet Rzeszowski

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie:

https://whum.ujk.edu.pl/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/literaturoznawstwo/

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1582334059e.kju1582334059@muhw1582334059
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98