Wydział Humanistyczny

18-09-2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Roberta Utkowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 25.09.2019 r. o godz. 12:00 w Centrum Języków Obcych, przy ulicy Świętokrzyskiej 21 D, w Sali 116 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Roberta Utkowskiego

Tekst w przekazach wizualnych. Nowe terytoria polskiej literatury?

Promotor:

  • Dr hab. Piotr Pietrych prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Dr hab. Anna Kałuża – Uniwersytet Śląski
  • Dr hab. Beata Przymuszała – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyskiej 21 E.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie:

https://whum.ujk.edu.pl/doktoraty-habilitacje/przewody-doktorskie-wh/literaturoznawstwo/

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98