Wydział Humanistyczny

12-04-2018

Publikuj.dr – 2. edycja konkursu “Biuletynu Polonistycznego” na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej

Wszystkich, którzy obronili rozprawę doktorską w 2017 roku w jednej z jednostek współtworzących „Biuletyn Polonistyczny” i pragną upowszechnić wyniki swoich badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim, Redakcja „Biuletynu Polonistycznego”, Rada „Biuletynu Polonistycznego” oraz Instytut Badań Literackich PAN serdecznie zapraszają do udziału w 2. edycji konkursu na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr”.

Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda – stypendium naukowe w wysokości 4000 zł.

Przewidywane są trzy równorzędne wyróżnienia oraz wyróżnienie publiczności dla pracy konkursowej, która uzyska największą liczbę głosów internautów w udostępnionej online ankiecie. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wypromowane na łamach „Biuletynu Polonistycznego”.

Celem Konkursu na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr” jest wspieranie rozwoju naukowego młodych badaczy i promocja ich osiągnięć naukowych, a także popularyzacja wyników badań naukowych z dziedzin humanistycznych i włączenie ich do społecznego dialogu upowszechniania nauki.

Autor wyniki swojej rozprawy doktorskiej może zaprezentować w formie opisu, prezentacji, filmu, nagrania audio lub komiksu. Wybór formy prezentacji zależy wyłącznie od autora i jego pomysłowości. Jedynym wymogiem stawianym przez organizatorów konkursu jest to, by odbiorca prezentacji mógł zapoznać się z wynikami rozprawy w czasie nie dłuższym niż 5 minut.

Do konkursu przyjmowane będą prace popularyzujące wyniki rozpraw z zakresu badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim. Oceniana będzie pomysłowość autora prezentacji, atrakcyjność przekazu oraz jego walor popularyzatorski.

Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa. Dodatkowo na stronie BiuletynPolonistyczny.pl zostanie uruchomiona ankieta, w której publiczność wyłoni swoich faworytów.  Dostęp do niej będzie możliwy także za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Konkurs jest organizowany w okresie od 19 lutego 2018 roku do 17 czerwca 2018 roku. Prace konkursowe można nadsyłać do 20 maja 2018 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w drugiej połowie czerwca 2018 roku.

Głosy w Ankiecie zamieszczonej w “Biuletynie Polonistycznym” i udostępnionej za pośrednictwem mediów społecznościowych będzie można oddawać od 21 maja 2018 roku do 17 czerwca 2018 roku.

Terminy:

  • Przyjmowanie zgłoszeń: 19 lutego – 20 maja 2018 roku
  • Oddawanie głosów w głosowaniu internautów (w ankiecie): 21 maja – 17 czerwca 2017
  • Rozstrzygnięcie konkursu:  połowa czerwca 2018 roku

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98