Wydział Humanistyczny

Rada Wydziału

Członkowie Rady Wydziału

 1. Dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK – przewodnicząca Rady
 2. Dr hab. Sylwia Konarska – Zimnicka prof. UJK
 3. Dr hab. Małgorzata Krzysztofik prof. UJK
 4. Dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK
 5. Dr hab. Jerzy Gapys prof. UJK
 6. Dr hab. Olga Dąbrowska – Cendrowska prof. UJK
 7. Dr hab. Alicja Gałczyńska prof. UJK
 8. Dr Jan Hajduk
 9. Dr hab. Mariusz Nowak prof. UJK
 10. Dr hab. Jolanta Kępa – Mętrak
 11. Mgr Magdalena Krupa
 12. Aleksandra Zebrzowska
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98