Wydział Humanistyczny

05-11-2018

Rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów “MOST”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”. Aktualnie uruchamiamy rekrutację na semestr letni w roku akademickim 2018/2019. Potrwa ona do 30 listopada br.

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich.

 O miejsce w programie mogą się ubiegać :

– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

MOST daje możliwość m.in.: realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta, wyboru dodatkowych (związanych  z zainteresowaniami uczestnika) zajęć dydaktycznych, nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, wykonywania kwerend bibliotecznych i korzystania z księgozbioru innej uczelni, prowadzenia badań do pracy dyplomowej czy dysertacji doktorskiej.

Do 30 listopada  br. można składać wnioski o wyjazd w ramach programu na semestr letni roku akademickiego 2018/2019. W tym okresie na stronie internetowej programu aktywny będzie link, umożliwiający zapoznanie się z ofertą wybranych uczelni oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w programie. Na stronie programu znajduje się szczegółowy opis procesu rekrutacji.

Zachęcamy studentów i doktorantów naszej Uczelni do zapoznania się z szeroką ofertą i zasadami rekrutacji do programu na stronie internetowej:
http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/programmost2000/photos/a.1706866356210802/2279348688962563/?type=3&theater

Lista koordynatorów: http://www.ujk.edu.pl/koordynatorzy_programu_most_w_ujk.html

Kontakt:

Justyna Palacz

Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów

Rektorat, ul. Żeromskiego 5, pokój nr 15,  tel. 041 349-72-38

e-mail: lp.ud1582272437e.kju1582272437@zcal1582272437ap.an1582272437ytsuj1582272437

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1582272437e.kju1582272437@muhw1582272437
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98