Wydział Humanistyczny

07-11-2019

Studenci, którzy złożyli wnioski o stypendium socjalne i stypendium rektora dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2019/2020

Dziekanat Wydziału Humanistycznego informuje, iż decyzje dotyczące przyznania w/w stypendium będą do odbioru  w pok. nr 42  od 12 do 15 listopada 2019 roku.

Odebranie decyzji w w/w terminie jest warunkiem wypłaty stypendium.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98