Wydział Humanistyczny

08-10-2020

Studencie! Zdobądź nowe umiejętności, podnieś kompetencje

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, UJK oraz Unii Europejskiej

Serdecznie zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17. Rekrutacja już od poniedziałku, 12 października.

W ramach wsparcia każdy Uczestnik projektu będzie miał zapewnione następujące szkolenia/warsztaty:

  • Certyfikowane szkolenie z public relations w ramach London School of Public Relations z międzynarodowym certyfikatem PR (35 godzin);
  • Warsztaty:
    • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja (10 godzin);
    • Podstawowy kurs prezenterski (25 godzin);

Uczestnik projektu zobowiązuje się do wzięcia udziału we wszystkich wyżej wymienionych zajęciach, tj. certyfikowanym szkoleniu z public relations w ramach London School of Public Relations wraz z certyfikatem oraz warsztatach Wystąpienia publiczne i autoprezentacja oraz Warsztatach Podstawowy kurs prezenterski. Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu w ramach szkolenia z public relations.

Dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w dniach od 12 do 23 października 2020 w godzinach 9:00-14:00 w budynku Wydziału Humanistycznego, ul. Uniwersytecka 17, pokój nr 42.

Projekt „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uniwersytet nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym studentom. Do udziału w Projekcie nie może przystąpić osoba korzystająca równocześnie z Programu Erasmus Plus+.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98