Dane kontaktowe koordynatorów

Dane kontaktowe koordynatora wydziałowego oraz koordynatorów właściwych dla kierunków studiów prowadzonych na wydziale

Koordynator Wydziałowy

Koordynator na kierunku Historia

Koordynator na kierunku Filologia polska/Logopedia ogólna

Koordynator na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Koordynator na kierunku Filologia angielska

Koordynator na kierunku Filologia germańska

Skip to content