Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna

Erasmus+

Program Unii Europejskiej Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktyki, ułatwia mobilność pracowników szkół wyższych, a także stwarza uczelniom możliwość udziału w międzynarodowych projektach.

 

Akcja 1 Mobilność Edukacyjna

Mobilność studentów

  • wyjazdy studentów na studia do uczelni zagranicznych – na okres od 3 do 12 miesięcy
  • wyjazdy studentów na praktyki do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw – na okres od 2 do 12 miesięcy
  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw – na okres od 2 do 12 miesięcy

Mobilność pracowników uczelni

  • krótkoterminowe wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach
  • krótkoterminowe wyjazdy pracowników uczelni do zagranicznych uczelni, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.)
Skip to content