Historia

Dla kogo? Dlaczego warto?

Studia podyplomowe na kierunku historia są przeznaczone dla absolwentów studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania historia (kierunki studiów w ramach dyscyplin naukowych: historia, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne), posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje niezbędne do nauczania historii jako kolejnego przedmiotu realizowanego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Czas trwania studiów: 3 semestry.
Rozpoczęcie zajęć: październik 2021.

Program studiów

I semestr

 • Historia starożytna powszechna
 • Historia średniowieczna Polski
 • Historia średniowieczna powszechna
 • Nauki pomocnicze historii
 • Technologia informacyjna w dydaktyce historii
 • Dydaktyka historii w szkole podstawowej
 • Dydaktyka historii w szkole ponadpodstawowej
 • Praktyka zawodowa w szkole podstawowej

II semestr

 • Historia nowożytna Polski
 • Historia nowożytna powszechna
 • Historia Polski XIX wieku
 • Historia powszechna XIX wieku
 • Dydaktyka historii w szkole podstawowej
 • Dydaktyka historii w szkole ponadpodstawowej
 • Praktyka zawodowa w szkole podstawowej
 • Praktyka zawodowa w szkole ponadpodstawowej

III semestr

 • Historia Polski 1918–1944
 • Historia powszechna 1918–1945
 • Historia Polski po II wojnie światowej
 • Historia powszechna po II wojnie światowej
 • Dydaktyka historii w szkole podstawowej
 • Dydaktyka historii w szkole ponadpodstawowej
 • Praktyka zawodowa w szkole podstawowej
 • Praktyka zawodowa w szkole ponadpodstawowej

Nasza kadra

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę pracowników Instytutu Historii, dysponujących co najmniej tytułem doktora, doktora habilitowanego oraz profesora. Nasi wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na różnych stopniach studiów (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie), a szczególnie w kształceniu nauczycieli. Mogą się również poszczycić znaczącym dorobkiem naukowym.

Terminy rekrutacji

17.05.2021–25.09.2021

Wymagane dokumenty i opłaty

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 95/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 października 2019 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych.

Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł
Opłata semestralna: 1500 zł

Zapisz się

https://rekrutacja-podyplomowa.ujk.edu.pl/

Kontakt

Kierownik studiów: katarzyna.justyniarska-chojak@ujk.edu.pl
Instytut Historii: +48 41 349 73 06.

Skip to content