Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Dla kogo? Dlaczego warto?  

Dwusemestralne studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich), zamierzających zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Studia:

  • zapewniają odpowiedni zasób wiedzy z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;
  • rozwijają umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego rozwiązywania różnorodnych pro­blemów, związanych z funkcjonowaniem bibliotek w społe­czeństwie wiedzy i informacji;
  • przygotowują do podejmowania pracy zawodo­wej w: bibliotekach publicznych, naukowych; instytucjach kultury prowadzących działalność biblioteczną i informacyjną oraz bibliotekach systemu oświaty: pedagogicznych, szkolnych – pod warunkiem spełnienia dodatkowych kryteriów (studia nie dają przygotowania pedagogicznego; osoby starające się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela bibliotekarza powinny posiadać lub nabyć dodatkowo uprawnienia pedagogiczne; kwestię uprawnień do pracy w bibliotekach systemu oświaty reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, t.j., Dz. U. 2020, poz. 1289).

Program studiów

Nasza kadra

Kadrę studiów podyplomowych stanowią pracownicy Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK w Kielcach oraz praktycy – bibliotekarze z długoletnim stażem.

Terminy rekrutacji

15.03.2021–26.09.2021

Wymagane dokumenty i opłaty

  • wydruk ankiety osobowej;
  • kopia dyplomu ukończenia studiów;
  • dowód wpłaty (opłata rekrutacyjna)

Opłata rekrutacyjna – 85 złotych
Opłata za semestr – 1600 złotych

Zapisz się

https://rekrutacja-podyplomowa.ujk.edu.pl/

Kontakt

monika.olczak-kardas@ujk.edu.pl;
tel. (41) 349 7142, (41) 349 7147

Skip to content