Wydział Humanistyczny

28-04-2016

Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Do 15 maja 2016 r. można składać wnioski na stypendia Fundacji Lanckorońskich oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. O stypendium Fundacji Lanckorońskich mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. W ramach stypendium finansowane jest prowadzenie badań w Wiedniu, Londynie i Rzymie.

więcej na: http://www.granty-na-badania.com/2016/01/stypendia-fundacji-lanckoronskich.html#.VyGyAvmLSUk

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1576226508e.kju1576226508@muhw1576226508
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98