Wydział Humanistyczny

12-10-2017

Świętokrzyska Nagroda Kultury 2017

Interdyscyplinarny Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża (prof. dr hab. Krzysztof Bracha, dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska, dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan) został nagrodzony Honorową Świętokrzyską Nagrodą Kultury 2017.

“Zespół zawiązany na Wydziale Humanistycznym UJK od 2012 roku systematyzuje i popularyzuje wiedzę dotyczącą Świętego Krzyża, postrzeganego jako szeroka płaszczyzna badawcza, która obejmuje całą przestrzeń kulturową Świętokrzyżczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów dawnego klasztoru benedyktynów świętokrzyskich i jego wpływu na okolice, region i kraj. Organizuje cykliczne ogólnopolskie konferencje naukowe („Debaty Świętokrzyskie”) oraz wykłady i odczyty skierowane do szerokiego grona odbiorców. Zespół wydał dwie poświęcone regionowi monografie („Debaty Świętokrzyskie” I: Kielce 2014, II: Kielce 2016), będące efektem spotkań polskich naukowców reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne: historię, historię sztuki, literaturoznawstwo, językoznawstwo oraz etnologię i archeologię.”

Gratulujemy!

Zdjęcia: Marzena Mąkosa (Radio Kielce), Aleksander Piekarski (Echo Dnia)
 
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98