Szkoła Podstawowa w Bilczy objęta patronatem naukowym Wydziału Humanistycznego UJK

13 listopada 2023 roku pomiędzy Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, reprezentowanym przez Dziekan Wydziału prof. dr hab. Beatę Wojciechowską, a Szkołą Podstawową im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy, reprezentowanym przez dyrektor szkoły dr Ewę Kosowską, zawarta została Umowa Patronacka dotycząca współpracy dydaktycznej.

Wydział Humanistyczny zobowiązuje się do współpracy dotyczącej wspierania rozwoju edukacji humanistycznej, lingwistycznej oraz oceny merytorycznej podejmowanych działań. W ramach porozumienia uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy będą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, wykładach i warsztatach organizowanych przez wydział, a także, wraz z kadrą pedagogiczną, brać czynny udział w przedsięwzięciach naukowych. Czas patronatu jest nieograniczony.

Damian Ołownia, UCM

 

Skip to content